Το ανεύρυσμα της ανιούσας αορτής

Ποιες είναι οι απαραίτητες εξετάσεις για να γίνει διάγνωση και να προγραμματιστεί η ενδεχόμενη θεραπεία;

Ερώτηση 6

Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς ή το διοισοφαγικό υπερηχογράφημα επιτρέπουν τη διάγνωση του ανευρύσματος, τις διάφορες μετρήσεις των διαμέτρων του και την εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας.

Η αξονική αγγειογραφία με ανακατασκευές  3D  επιτρέπει ακριβείς μετρήσεις και πλήρη ανάλυση της μορφολογίας του ανευρύσματος.

Η μαγνητική αγγειογραφία επιτρέπει επιπλέον την ανάλυση του τοιχώματος της αορτής και την εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit