Το ανεύρυσμα της ανιούσας αορτής

Ποια προληπτικά μέτρα είναι απαραίτητα σε περίπτωση ύπαρξης ανευρύσματος της ανιούσας αορτής;

Ερώτηση 8

-Η τακτική παρακολούθηση της διαμέτρου της αορτής με διαθωρακικό υπερηχογράφημα, αξονική ή μαγνητική αγγειογραφία.

-Η χορήγηση β-αναστολέων.

-Η απαγόρευση βίαιων σπορ.

-Ο έλεγχος των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου. Η διακοπή του καπνίσματος και η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης είναι μείζονος σημασίας.

-Η χορήγηση αναστολέων αγγειοτενσίνης ΙΙ είναι δυνατόν να καθυστερήσει τη διάταση της αορτικής ρίζας.

-Σε περίπτωση κύησης, η παρακολούθηση με υπέρηχο πρέπει να γίνεται συχνά και να συνδυαστεί με φαρμακευτική αγωγή (β-αναστολείς).

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit