ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

από τον Νίκο Παρασκευά,
Αγγειοχειρουργό, Ancien Chef de Clinique des Hôpitaux de Paris

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ

Ποια προληπτικά μέτρα είναι απαραίτητα σε περίπτωση ύπαρξης ανευρύσματος της ανιούσας αορτής;

> διαβάστε περισσότερα
ΣΤΕΝΩΣΗ & ΑΠΟΦΡΑΞΗ

Τι είναι η αορτομηριαία παράκαμψη (bypass) και πότε πρέπει να γίνεται;

> διαβάστε περισσότερα
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι βασικές αρχές της χειρουργικής επέμβασης στο διαχωρισμό τύπου Α;

> διαβάστε περισσότερα
Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit