ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

από τον Νίκο Παρασκευά,
Αγγειοχειρουργό, Ancien Chef de Clinique des Hôpitaux de Paris

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ

Ποιες είναι οι ενδείξεις για θεραπεία ενός ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής;

> διαβάστε περισσότερα
ΣΤΕΝΩΣΗ & ΑΠΟΦΡΑΞΗ

Τι είναι η αορτομηριαία παράκαμψη (bypass) και πότε πρέπει να γίνεται;

> διαβάστε περισσότερα
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Για το ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα της ανιούσας αορτής χρειάζεται η ίδια αντιμετώπιση;

> διαβάστε περισσότερα
Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit